Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Obračun Televizije 2011 in Dodatni obračun radia 2011

  • 2416

Povzetki dokumentov in relevantnih dejstev v povezavi z obračuni avtorskih honorarjev TV 2011 in Dodatni obračun Radio 2011


Obračun Televizija 2011:

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Število ponovitev Skupna minutaža
200 0,223741 278.079,85 € 94.614 314.811
211 0,098863 36.374,70 € 18.983 72.146
212 8,176113 55.159,47 € 1.560 5.706
213 4,4462 27.470,29 € 1.366 4.620
SKUPAJ   397.084,30 € 116.523 397.283

 

Pri obračunanih zneskih so upoštevani stroški obdelave v višini 35,12% glede na plačano realizacijo.
Skladno z 30. členom Pravilnika o zaščiti avtorske pravice in delitvi avtorskih honorarjev Združenja SAZAS je bila določena meja za izplačilo avtorskih honorarjev v višini 15 EUR bruto. Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska se knjižijo v korist ustreznega avtorja in se izplačajo, ko presežejo določen minimum.
 


Dodatni obračun Radio 2011:

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Število ponovitev Skupna minutaža
110 0,00151710376445111 10.824,71 € 292.851 1.018.098

               

Pri obračunanih zneskih so upoštevani stroški obdelave v višini 35,12% glede na plačano realizacijo.
Sklano z 30. členom Pravilnika o zaščiti avtorske pravice in delitvi avtorskih honorarjev Združenja SAZAS je bila določena meja za izplačilo avtorskih honorarjev v višini 15 EUR bruto. Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska se knjižijo v korist ustreznega avtorja in se izplačajo, ko presežejo določen minimum.

V kolikor z navedenimi dokumenti potrebujete dodatna pojasnila, oz. želite vpogled v dokumentacijo se obrnite na nas preko e naslova [email protected] ali preko telefonske številke združenja SAZAS 01/423-81-10 v času uradnih ur.

Dokumenti za prenos

Sledite nam