Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Obračun ringtones 2008 - 2011

 • 2352

Povzetek relevantnih dejstev v povezavi z obračunom ringtones 2008-2011
 
Obračun avtorskih honorarjev iz naslova mobilnih vsebin iz države je bil izdelan na podlagi poročil o prodaji mobilnih vsebin spodaj naštetih ponudnikov:

 • MOBITEL D.D. oz. PLANET 9 D.O.O. za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. avgusta 2011
 • TSMEDIA, D.O.O. za obdobje od 1. septembra 2011 do 30. septembra 2011
 • SIMOBIL – VODAFONE za obdobje od 1. januarja 2008 do 29. februarja 2012
 • HERMAN'S HARDLAB D.O.O. za obdobje od 1. novembra 2007 do 31. avgusta 2011
 • MOBILION POSLOVNI INŽENIRING D.O.O. za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. oktobra 2008
 • THREEANTS KOBAN & COMPANY D.O.O. za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. maja 2010
 • 12 MEDIA D.O.O. za obdobje od 1. januarja 2008 do 28. februarja 2011
 • 4 U D.O.O. za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. marca 2008
 • ŽEJN D.O.O. za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. januarja 2008
 • FUNMOBILE za obdobje od 1. aprila 2009 do 30. junija 2009 in od 1. oktobra 2009 do 31. decembra 2010

 
Nadomestilo za uporabo avtorskih del iz naslova mobilnih vsebin zajema tako nadomestilo za mehanične pravice kot tudi nadomestilo za pravico dajanja na voljo javnosti, ki se glede na celotno pobrano nadomestilo za uporabo avtorskih del iz naslova mobilnih vsebin delita v razmerju  74% (mehanične pravice) : 26% (pravica dajanja na voljo javnosti).
 
Skupna delilna masa avtorskega honorarja znaša 85.392,3915 EUR, od tega 61.619,9653 za mehanične pravice in 23.772,4262 EUR za male pravice.
V okviru zgoraj omenjene delitve sta tako izvedena dva ločena obračuna:

   ŠT. OBRAČUNANIH UPORAB
 MEHANIČNE PRAVICE  719644
 MALE PRAVICE  879268

 
Znotraj mobilnih vsebin ločimo dve kategoriji uporabe glasbenih del, in sicer »download« ter »midi«. Za storitve mobilne tehnologije v primeru polifoničnih melodij (kategorija midi) se upošteva tarifa 10% prodajne cene, v primeru vseh ostalih oblik melodij (kategorija download) pa 11,5 % prodajne cene za enoto. Kot minimum se v primeru obeh kategorij upošteva 0,10 € na enoto (brez DDV).
 
Pri obračunanih zneskih so upoštevani stroški obdelave v višini 25% glede na plačano realizacijo. Skladno s 30. členom Pravilnika o zaščiti avtorske pravice in delitvi avtorskih honorarjev Združenja SAZAS je bila določena meja za izplačilo avtorskih honorarjev v višini 20 EUR bruto. Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska se knjižijo v korist ustreznega avtorja in se izplačajo, ko presežejo določen minimum.
 
V kolikor v zvezi z navedenim potrebujete dodatna pojasnila oz. želite vpogled v dokumentacijo se obrnite na nas preko e- naslova [email protected] ali preko telefonske številke združenja SAZAS 01/423-81-10 v času uradnih ur.

 

Sledite nam