Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Obračun javnih izvajanj, avtorskih honorarjev iz tujine in naknadno prepoznanih del

  • 527

SPLOŠNE MALE PRAVICE

Obračun Neto znesek
RT 2020 delež za podzaložnike 4.586,06 €
RT 2020 delež za podzaložnike dodatni za 2019 6,5 €
RT 2020 delež za podzaložnike dodatno za 2016 1.687,16 €
RT 2020 delež za podzaložnike dodatno za 2015 1.894,21 €
RT 2020 delež za podzaložnike dodatno za 2014 1.146,26 €
RT 2020 delež za podzaložnike dodatno za 2013 1.457,21 €
RT 2020 delež za podzaložnike dodatno za 2011 51,12 €
RT 2020 delež za podzaložnike dodatno za 2010 505,89 €
RT 2020 delež za podzaložnike dodatno za 2009 1.812,24 €

Iz naslova obračunov kabelske rertransmisije za uporabo glasbe na tujih televizijskih programov se izvede obračune za podzaložnike skladno s 77. členom Pravil o delitvi. Od nadomestil, za katere Združenje ne izvede delitve po sporedih predvajanih del, se 15 % zneska po odbitku stroškov in odbitkih za namenske sklade nameni za domače podzaložnike, ki se sorazmerno razdelijo glede na višino avtorskega honorarja založnika iz naslova malih pravic iz države v tekočem obračunskem obdobju.

Pri izplačilu so upoštevani stroški v višini 39,71 % glede na plačano realizacijo.

Skladno z 2. odstavkom 14. člena Pravil o delitvi znaša minimalni znesek za izplačilo s področja splošne male pravice 15 EUR bruto. Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska, se knjižijo v korist avtorja in se izplačajo, ko preseže določen minimum.

V kolikor za navedene dokumente potrebujete dodatna pojasnila, oz. želite vpogled v dokumentacijo, nam pišite na e-naslov [email protected] ali nas pokličite na tel. št. 080 64 38.

JAVNA IZVAJANJA

PR 2021 Veliki koncerti 2021/3

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža
300 0,85 2.155,57 € 3 62
310 0,850782397 23.188,82 € 168 858
330 0,849999782 12.264,66 € 419 1668
SKUPAJ 37.609,05 € 590 2588

TP 2021 Veliki pretočni koncerti 2021/3

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža
350 0,850000611 1.187,77 € 17 64

Za velike koncerte in prireditve so s 57. členom Pravil o delitvi določene tiste javne izvedbe, za katere zbran avtorski honorar presega 1.000 EUR bruto za posamezen dogodek.

Pri izplačilu so skladno z drugim odstavkom 57. člena Pravil o delitvi upoštevani stroški v višini 15 % glede na plačano realizacijo.

Skladno z 2. odstavkom 14. člena Pravil o delitvi znaša minimalni znesek za izplačilo s področja javnih izvajanj 15 EUR bruto. Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska, se knjižijo v korist avtorja in se izplačajo, ko preseže določen minimum.

V kolikor za navedene dokumente potrebujete dodatna pojasnila, oz. želite vpogled v dokumentacijo, nam pišite na e-naslov [email protected] ali nas pokličite na tel. št. 080 64 38.

MALE PRAVICE IZ TUJINE

MP 2021 Male pravice iz tujine 2021/3

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža
10 N/A 28.317,07 € N/A N/A

MP 2021 Male pravice iz tujine 2021-3 Podzaloženi katalogi

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža
10 N/A 348,50 € N/A N/A

MP 2021 Male pravice iz tujine 2021/2

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža
10 N/A 28.045,07 € N/A N/A

MP 2021 Male pravice iz tujine 2021-2 Podzaloženi katalogi

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža
10 N/A 328,25 € N/A N/A

MP 2021 Male pravice iz tujine 2021/2 AHP

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža
10 N/A 9,95 € N/A N/A

Pri vseh izplačilih avtorskih honorarjev iz tujine so skladno s 101. členom Pravil o delitvi upoštevani stroški v višini 5 % glede na plačano realizacijo.

Skladno z 2. odstavkom 14. člena Pravil o delitvi znaša minimalni znesek za izplačilo s področja malih pravic iz tujine 15 EUR bruto. Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska, se knjižijo v korist avtorja in se izplačajo, ko preseže določen minimum.

V kolikor za navedene dokumente potrebujete dodatna pojasnila, oz. želite vpogled v dokumentacijo, nam pišite na e-naslov [email protected] ali nas pokličite na tel. št. 080 64 38.

MEHANIČNE PRAVICE IZ TUJINE

MH 2021 Mehanične pravice iz tujine 2021/3

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža
20 N/A 2.905,04 € N/A N/A

MH 2021 Meh. pravice iz tujine 2021-3 Podzaloženi katalogi

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža
20 N/A 1.820,30 € N/A N/A

MH 2021 Mehanične pravice iz tujine 2021/2

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža
20 N/A 3.542,06 € N/A N/A

MH 2021 Meh. pravice iz tujine 2021-2 podzaloženi katalogi

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža
20 N/A 1.949,80 € N/A N/A

MH 2021 Mehanične pravice iz tujine 2021/2 AHP

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža
20 N/A 462,30 € N/A N/A

Pri vseh izplačilih avtorskih honorarjev iz tujine so skladno s 57. členom Pravil o delitvi upoštevani stroški v višini 5 % glede na plačano realizacijo.

Skladno z 2. odstavkom 14. člena Pravil o delitvi znaša minimalni znesek za izplačilo s področja mehaničnih pravic iz tujine 15 EUR bruto. Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska, se knjižijo v korist avtorja in se izplačajo, ko preseže določen minimum.

V kolikor za navedene dokumente potrebujete dodatna pojasnila, oz. želite vpogled v dokumentacijo, nam pišite na e-naslov [email protected] ali nas pokličite na tel. št. 080 64 38.

Dokumenti za prenos

Sledite nam