Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Obračun javnega izvajanja za velike koncerte in prireditve, ki so bile plačane v prvem štirimesečju 2018

  • 1296

PR 2017 Veliki koncerti in prireditve 2018/1

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža

310

0,854581647

32.498,50 EUR

847

3.308

320

0,944423728

11.193,09 EUR

21

77

330 0,850761130 29.245,92 EUR 983 3.752

SKUPAJ

72.937,51 EUR

1.851

7.137

PR 2018 Veliki koncerti in prireditve 2018/1

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža

300

0,849999103

956,64 EUR

1

23

310

0,850463005

62.813,39 EUR

650

650

330 0,850761130 7.330,01 EUR 302 1.006

SKUPAJ

71.100,04 EUR

953

1.679

Za velike koncerte in prireditve so s 111. členom Pravil o delitvi določene tise javne izvedbe za katere zbran avtorski honorar presega 1.000 EUR bruto za posamezen dogodek.. Pri izplačilu so skladno z drugim odstavkom 111. člena Pravil o delitvi upoštevani stroški v višini 15 % glede na plačano realizacijo.

S sklepom Skupščine se avtorjem in imetnikom pravic obračuna vplačilo v namenske sklade v višini 10 % avtorskega honorarja.

Skladno z 2. odstavkom 67. člena Pravil o delitvi znaša minimalni znesek za izplačilo 15 EUR bruto. Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska, se knjižijo v korist avtorja in se izplačajo, ko preseže določen minimum.

V kolikor z navedenimi dokumenti potrebujete dodatna pojasnila, oz. želite vpogled v dokumentacijo, nam pišite na e-naslov [email protected] ali nas pokličite na tel. št. 01/423-8110 v času uradnih ur.

Sledite nam