Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Obračun Javna izvajanja in Javna oddajanja 2010

  • 1743

Združenje SAZAS vse avtorje in imetnike pravic obvešča, da je pripravilo obračun Javnega oddajanja in Javnega izvajanja 2010. Honorarji so bili nakazani na račune upravičenih avtorjev dne 14.9.2010 oziroma jim bodo nakazani skladno s prejetim računom. Meja za izplačilo avtorskega honorarja je 20 € bruto za posamezno področje. Obveščamo vas, da obračun Javnega oddajanja nadomešča obračun Radia, ki je bil izplačan v avgustu. Podrobne informacije v zvezi z obračunom bodo na voljo preko spletnega mesta, zaščitenega z osebnim geslom, ki ga boste prejeli po pošti v prihodnjih dneh. 

Posebej vas obveščamo, da so pripravljeni tudi obračuni honorarjev iz naslova uporabe glasbe v televizijskih programih v letu 2010 (razred 200 in 210), vendar je Združenje SAZAS primorano izplačila do nadaljnjega zadržati iz naslednjih razlogov:

Združenje SAZAS je vložilo tožbo zoper odločbo, s katero je Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (URSIL) podelil dovoljenje za kolektivno upravljanje pravic soavtorjev glasbe v avdiovizualnih delih Zavodu AIPA, ki po tolmačenju Urada za intelektualno lastnino Republike Slovenije (URSIL) uveljavlja tudi pravice skladateljev in avtorjev glasbe v avdiovizualnih delih, ki je posebej ustvarjena za uporabo v tem delu.

Zgoraj navedeno tolmačenje je v nasprotju z uveljavljenimi mednarodnimi normami, ustvarja zmedo na področju pristojnosti in Združenju SAZAS onemogoča delitev avtorskih nadomestil za repertoar, ki ga sicer zastopa na podlagi določb o recipročnem zastopanju. Iz podatkov, ki so na voljo Združenju SAZAS s strani uporabnikov, mednarodnih baz ali imetnikov pravic namreč ni moč razbrati ali gre v primeru glasbenih del, ki so bila uporabljena v avdiovizualnem delu za naročena dela ali ne. Ta podatek je po mnenju URSIL-a nujen za razločevanje med nenaročenim glasbenim delom, ki ga ščiti Združenje SAZAS, uporabljenim v avdiovizualnem delu, in naročeno glasbo v avdiovizualnem delu, ki ga kot del avdiovizualnega dela ščiti Zavod AIPA, čeprav ta podatek ne obstaja v nobeni mednarodni bazi in se torej zdi kot nemogoč pogoj za učinkovito uveljavljanje kolektivne zaščite.  Združenje SAZAS je v zvezi s tem že stopilo v kontakt s sestrskimi združenji, tujimi avtorskimi organizacijami in imetniki pravic, da pripomorejo k čimprejšnji razrešitvi nastale situacije.

Dokumenti za prenos

Sledite nam