Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Na 10. korespondenčni seji GO sprejet sklep o izplačilu avtorskih honorarjev iz naslova mehaničnih pravic z zaščito 112

  • 2645
Dne 4. aprila 2013 je bil na 10. korespondenčni seji GO sprejet sklep, da se odobri izplačilo avtorskih honorarjev iz naslova mehaničnih pravic avtorjem z zaščito 112, minimalni znesek za izplačilo avtorskih honorarjev iz naslova mehaničnih pravic pa je 20,00 EUR.
Sledite nam