Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Izplačilo velikih koncertov in avtorskih honorarjev iz tujine

  • 143

Male pravice iz države

 

PR 2023 Veliki koncerti 2023-1

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek št. ponovitev Skupna minutaža
310 0,867031984 40.563,27 € 660 2.644
330 0,849999766 6.481,81 € 278 1.059

SKUPAJ 47.045,08 € 938 3.703

PR 2022 Veliki koncerti 2023-1

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek št. ponovitev Skupna minutaža
300 1,102702703 1.175,44 € 2 72
310 0,861983672 104.659,95 € 976 3.868
330 0,850680976 28.880,78 € 1.144 4.574

SKUPAJ 134.716,17 € 2.122 8.514

Za velike koncerte in prireditve so s 57. členom Pravil o delitvi določene tiste javne izvedbe, za katere zbran avtorski honorar presega 1.000 EUR bruto za posamezen dogodek.

Pri izplačilu so skladno z drugim odstavkom 57. člena Pravil o delitvi upoštevani stroški v višini 15 % glede na plačano realizacijo.

Skladno z 2. odstavkom 14. člena Pravil o delitvi znaša minimalni znesek za izplačilo s področja javnih izvajanj 15 EUR bruto. Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska, se knjižijo v korist avtorja in se izplačajo, ko preseže določen minimum.

V kolikor za navedene dokumente potrebujete dodatna pojasnila, oz. želite vpogled v dokumentacijo, nam pišite na e-naslov s[email protected] ali nas pokličite na tel. št. 080 64 38.

Male pravice iz tujine:

 

MP 2023 Male pravice iz tujine 2023/1

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek št. ponovitev Skupna minutaža
10 1,000000000 756,72 € N/A N/A

MP 2022 Male pravice iz tujine 2022/4

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek št. ponovitev Skupna minutaža
10 1,000000000 56.371,61 € N/A N/A

RT 2022 retransmisija domačih programov v tujini za 2018 AHP

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek št. ponovitev Skupna minutaža
0 1,000000000 483,45 € N/A N/A

RT 2022 retransmisija domačih programov v tujini za 2019 AHP

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek št. ponovitev Skupna minutaža
0 1,000000000 895,45 € N/A N/A

RT 2022 retransmisija domačih programov v tujini za 2020 AHP

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek št. ponovitev Skupna minutaža
0 1,000000000 895,45 € N/A N/A

RT 2022 retransmisija domačih programov v tujini za 2021 AHP

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek št. ponovitev Skupna minutaža
0 1,000000000 831,22 € N/A N/A

Pri vseh izplačilih avtorskih honorarjev iz tujine so skladno s 101. členom Pravil o delitvi upoštevani stroški v višini 5 % glede na plačano realizacijo.

Skladno z 2. odstavkom 14. člena Pravil o delitvi znaša minimalni znesek za izplačilo s področja malih pravic iz tujine 15 EUR bruto. Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska, se knjižijo v korist avtorja in se izplačajo, ko preseže določen minimum.

V kolikor za navedene dokumente potrebujete dodatna pojasnila, oz. želite vpogled v dokumentacijo, nam pišite na e-naslov s[email protected] ali nas pokličite na tel. št. 080 64 38.

Mehanične pravice iz tujine:

 

MH 2023 Mehanične pravice iz tujine 2023/1

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek št. ponovitev Skupna minutaža
20 1,000000000 131,19 € N/A N/A

MH 2022/4 Mehanične pravice iz tujine 2022/4

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek št. ponovitev Skupna minutaža
20 1,000000000 1.411,75 € N/A N/A

Pri vseh izplačilih avtorskih honorarjev iz tujine so skladno s 101. členom Pravil o delitvi upoštevani stroški v višini 5 % glede na plačano realizacijo.

Skladno z 2. odstavkom 14. člena Pravil o delitvi znaša minimalni znesek za izplačilo s področja mehaničnih pravic iz tujine 15 EUR bruto. Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska, se knjižijo v korist avtorja in se izplačajo, ko preseže določen minimum.

V kolikor za navedene dokumente potrebujete dodatna pojasnila, oz. želite vpogled v dokumentacijo, nam pišite na e-naslov s[email protected] ali nas pokličite na tel. št. 080 64 38.

Nadomestilo za privatno in drugo lastno reproduciranje:

BT 2022/4 Prazni nosilci iz tujine

Reparticijski razred Vrednost točke Neto znesek št. ponovitev Skupna minutaža
50 1,000000000 2.140,69 € N/A N/A

Skladno z 14. členom Pravil o delitvi znaša minimalni znesek za izplačilo 15 EUR bruto za posamezno področje. Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska, se knjižijo v korist avtorja in se izplačajo, ko preseže določen minimum.

V kolikor za navedene dokumente potrebujete dodatna pojasnila, oz. želite vpogled v dokumentacijo, nam pišite na e-naslov [email protected] ali nas pokličite na tel. št. 01/423-8110 v času uradnih ur.

Sledite nam