Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Izplačilo sredstev iz dela obračuna za leto 2020

 • 852

Male pravice

RB 2020 Radijsko oddajanje

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

100

0,070461311

509.747,84 €

332.271

1.163.058

101

0,026360183

169.915,95 €

15.483

144.977

102

0,040539037

169.915,95 €

176.869

622.641

103

0,006973551

11.327,73 €

97.994

349.956

110

0,005515875

113.327,38 €

1.986.109

6.898.872

120

0,004835378

84.807,03 €

1.465.209

5.137.922

 

SKUPAJ

1.059.041,89 €

4.073.935

14.317.426

 

RB 2020 Poračun - Dodatno za leto 2014

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

110

0,000513719

2.459,66 €

212.413

769.019

 

SKUPAJ

2.459,66 €

212.413

769.019

 

RB 2020 Poračun - Dodatno za leto 2015

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

120

0,000647486

1.280,72 €

75.194

276.717

 

SKUPAJ

1.280,72 €

75.194

276.717

 

RB 2020 Poračun - Dodatno za leto 2016

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

110

0,001457828

3.426,16 €

106.791

380.742

 

SKUPAJ

3.426,16 €

106.791

380.742

 

RB 2020 Poračun - Dodatno za leto 2017

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

120

0,033123642

1.433,26 €

1.573

5.815

 

SKUPAJ

1.433,26 €

1.573

5.815

 

RB 2020 Poračun - Dodatno za leto 2018

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

120

0,001007281

1.586,97 €

54.990

202.351

 

SKUPAJ

1.586,97 €

54.990

202.351

 

RB 2020 Poračun - Dodatno za leto 2019

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

110

0,001272436

2.659,74 €

230.608

763.997

120

0,004229737

13.765,48 €

268.576

979.604

 

SKUPAJ

16.425,22 €

499.184

1.743.601

 

TB 2020 Radiodifuzno oddajanje TV

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

200

0,089731977

271.865,52 €

355.060

722.398

210

0,051651591

16.080,07 €

9.666

33.626

220

0,353666202

810.555,10 €

657.299

1.281.277

230

0,000622209

2.130,62 €

114.289

367.998

 

SKUPAJ

1.100.631,31 €

1.136.314

2.405.299

 

TV 2020 TV oddajanje

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

510

0,007682262

23.275,34 €

355.060

722.398

511

0,002963112

922,47 €

9.666

33.626

512

0,010969504

25.140,62 €

657.299

1.281.277

513

0,000632114

2.164,54 €

114.289

367.998

 

SKUPAJ

51.502,97 €

1.136.314

2.405.299

 

OB 2020 Radijsko oddajanje

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

130

0,000350064

1.948,41 €

302.823

1.052.468

 

SKUPAJ

1.948,41 €

302.823

1.052.468

 

TO 20 Radio v javnih prostorih

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

520

0,008207612

89.402,83 €

308.178

1.196.651

521

0,003983783

286.924,22 €

3.322.314

11.628.766

 

SKUPAJ

376.327,05 €

3.630.492

12.825.417

 

PC 2020 Mehanična glasba v javnih prostorih 501, 502

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

501

0,014570885

158.715,89 €

308.178

1.196.651

502

0,007072368

509.373,49 €

3.322.314

11.628.766

 

SKUPAJ

668.089,38 €

3.630.492

12.825.417

 

PC 2019 Mehanična glasba v javnih prostorih 505, 506, 507

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

505

0,000046021

919,29 €

585.956

1.754.585

506

0,000040132

9.415,80 €

6.470.334

20.139.103

507

0,000062044

85.106,25 €

48.844.629

159.011.699

 

SKUPAJ

95.441,34 €

55.900.919

180.905.387

 

RT 2020 Radiodifuzna retransmisija: Radio

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

720

0,000185178

2.988,50 €

544.551

2.161.776

721

0,000111030

9.591,09 €

3.902.047

13.569.553

 

SKUPAJ

12.579,59 €

4.446.598

15.731.329

 

RT 2020 Radiodifuzna retransmisija: Radio za leto 2013

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

720

0,000129331

1.227,54 €

248.009

1.001.418

721

0,000075297

3.506,53 €

1.990.126

7.094.406

 

SKUPAJ

4.734,07 €

2.238.135

8.095.824

 

RT 2020 Radiodifuzna retransmisija: Radio za leto 2014

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

720

0,000119414

1.130,13 €

266.331

1.053.582

721

0,000062699

2.953,90 €

2.016.047

7.085.564

 

SKUPAJ

4.084,03 €

2.282.378

8.139.146

 

RT 2020 Radiodifuzna retransmisija: Radio za leto 2015

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

720

0,000191436

1.863,74 €

269.573

1.047.787

721

0,000089111

4.587,41 €

2.234.484

7.934.621

 

SKUPAJ

6.451,15 €

2.504.057

8.982.408

 

RT 2020 Radiodifuzna retransmisija: Televizija

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

700

0,012327060

37.347,92 €

355.060

722.398

701

0,004754656

1.480,21 €

9.666

33.626

702

0,017601815

40.340,98 €

657.299

1.281.277

703

0,001014299

3.473,25 €

114.289

367.998

 

SKUPAJ

82.642,36 €

1.136.314

2.405.299

 

RT 2020 Radiodifuzna retransmisija: Televizija za leto 2013

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

700

0,005711635

15.583,34 €

125.377

405.894

701

0,016076530

8.869,90 €

28.283

102.627

702

0,042484720

7.678,37 €

62.749

235.952

703

0,000244736

760,38 €

105.304

336.340

 

SKUPAJ

32.891,99 €

321.713

1.080.813

 

RT 2020 Radiodifuzna retransmisija: Televizija za leto 2014

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

700

0,006272545

13.299,19 €

138.668

479.506

701

0,001076019

1.209,64 €

39.085

134.412

702

0,005672781

13.221,45 €

170.486

625.112

703

0,000262214

1.384,20 €

220.485

761.092

 

SKUPAJ

29.114,48 €

568.724

2.000.122

 

RT 2020 Radiodifuzna retransmisija: Televizija za leto 2015

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

700

0,006117350

19.085,42 €

179.126

611.173

701

0,001720588

877,44 €

17.044

60.048

702

0,014105339

23.581,16 €

147.162

551.864

703

0,000603362

1.888,30 €

123.440

421.376

 

SKUPAJ

45.432,32 €

466.772

1.644.461

 

RT 2020 Radiodifuzna retransmisija: Televizija za leto 2016

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

700

0,007608002

18.793,64 €

302.211

615.487

701

0,000580815

310,38 €

19.109

66.402

702

0,011071792

20.697,29 €

193.283

712.376

703

0,000307655

1.633,56 €

192.129

617.641

 

SKUPAJ

41.434,87 €

706.732

2.011.906

 

RT 2020 Kabelska retransmisija Televizija leto 2011 AHP

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

700

N/A

637,42 €

N/A

N/A

701

N/A

29,35 €

N/A

N/A

702

N/A

37,23 €

N/A

N/A

703

N/A

729,70 €

N/A

N/A

 

SKUPAJ

1.433,70 €

 

 

 

RT 2020 Radiodifuzna retransmisija 2019 AHP

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

700

N/A

51,45 €

N/A

N/A

701

N/A

1,75 €

N/A

N/A

702

N/A

56,53 €

N/A

N/A

703

N/A

4,69 €

N/A

N/A

720

N/A

4,11 €

N/A

N/A

721

N/A

13,40 €

N/A

N/A

 

SKUPAJ

131,93 €

 

 

Mehanične pravice

MR 2020 Reproduciranje fonogramov

Obračun zajema obračune naslednjih produkcij in enkratnih projektov:

 • AGENCIJA CELINKA D.O.O. 2. polletje 2019, 1. polletje 2020
 • ASTRUM D.O.O. 2. polletje 2019, 1. polletje 2020
 • GREGOR AVSENIK 2. polletje 2019, 1. polletje 2020
 • IZTOK ZUPAN, KLOPOTEC S.P. 2. polletje 2019, 1. polletje 2020
 • MANDARINA D.O.O. leto 2019
 • MENART RECORDS D.O.O. 2. polletje 2019, 1. polletje 2020
 • MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D. 2. polletje 2019, 1. polletje 2020
 • REFLEKTORMUSIC D.O.O. 2. polletje 2019, 1. polletje 2020
 • SEDVEX D.O.O. 2. polletje 2019, 1. polletje 2020
 • SLAK D.O.O. 2. polletje 2019, 1. polletje 2020
 • SRAKA INTERNATIONAL D.O.O. 2. polletje 2019, 1. polletje 2020
 • STUDIO GONG D.O.O. 2. polletje 2019, 1. polletje 2020
 • ZALOŽBA GOGA 2. polletje 2019, 1. polletje 2020
 • ZALOŽBA KASET IN PLOŠČ 2. polletje 2019, 1. polletje 2020
 • ZALOŽBA KRESLIN D.O.O. 2. polletje 2019, 1. polletje 2020
 • ZALOŽBA OBZORJA D.D. 2. polletje 2019, 1. polletje 2020
 • ZALOŽBA SANJE D.O.O. 2. polletje 2019, 1. polletje 2020
 • Enkratni projekti in posebne izdaje različnih izdajateljev, fakturirani in plačani v obdobju od 1.1.2020 do 31.12.2020 (oz. v skladu s plačano realizacijo do 28.2.2021).

Pri obračunanih zneskih so upoštevani stroški obdelave v višini 25 % glede na plačano realizacijo.

Javna izvajanja

PR 2021 Veliki koncerti 2021-2

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

310

0,850000523

5.680,57 €

15

68

330

0,849999891

5.773,19 €

87

827

 

SKUPAJ

11.453,76 €

102

895

TP 2021 Veliki koncerti 2021-2

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

350

0,850000792

2.872,58 €

15

71

 

SKUPAJ

2.872,58 €

15

71

Za velike koncerte in prireditve so s 111. členom Pravil o delitvi določene tiste javne izvedbe, za katere zbran avtorski honorar presega 1.000 EUR bruto za posamezen dogodek.

Pri izplačilu so skladno z drugim odstavkom 111. člena Pravil o delitvi upoštevani stroški v višini 15 % glede na plačano realizacijo.

Skladno z 2. odstavkom 67. člena Pravil o delitvi znaša minimalni znesek za izplačilo 15 EUR bruto za posamezno področje. Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska, se knjižijo v korist avtorja in se izplačajo, ko preseže določen minimum.

V kolikor za navedene dokumente potrebujete dodatna pojasnila, oz. želite vpogled v dokumentacijo, nam pišite na e-naslov [email protected] ali nas pokličite na tel. št. 01/423-8110 v času uradnih ur.

Dokumenti za prenos

Sledite nam