Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Izplačilo preostalih sredstev iz obračuna za leto 2021in rezerviranih sredstev za TV Golica

  • 302

Male pravice iz države

TB 2021 Radiodifuzno oddajanje: Televizija

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

200

0,194415530

345.745,35 €

382.541

671.433

201

0,061330451

31.431,40 €

31.738

72.201

210

0,091496326

17.518,71 €

6.362

21.384

220

0,739741337

744.429,69 €

607.496

1.073.668

230

0,000448836

1.685,90 €

123.675

392.532

SKUPAJ

1.140.811,05 €

1.151.812

2.231.218

TV 2021 Sekundarno radiodifuzno oddajanje: Televizija

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

510

0,016809548

38.228,31 €

414.279

743.634

511

0,015470921

1.739,21 €

3.501

12.153

512

0,021781765

41.133,51 €

607.884

1.075.110

513

0,000313035

1.175,81 €

123.675

392.532

SKUPAJ

82.276,84 €

1.149.339

2.223.429

RT 2021 Radiodifuzna retransmisija: Televizija

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

700

0,117913056

268.158,13 €

414.279

743.634

701

0,108523012

12.199,94 €

3.501

12.153

702

0,152791462

288.537,18 €

607.884

1.075.110

703

0,002195817

8.247,85 €

123.675

392.532


SKUPAJ

577.143,10 €

1.149.339

2.223.429

Obračuni rezerviranih sredstev za TV Golica:

RT 2019 TV Golica

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

703

0,000670112

1.772,94 €

95.200

295.944

TV 2019 Sekundarno radiodifuzno oddajanje TV Golica

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

513

0,000944286

2.498,33 €

95.200

295.944

 

RT 2021 Radiodifuzna retransmisija: TV Golica dodatno 2019

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

703

0,001670261

4.419,07 €

95.200

295.944

 

Nadomestilo za privatno in drugo lastno reproduciranje:

BT 2021 Nadomestilo za privatno reproduciranje

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

801

1

8.805,25 €

N/A

N/A

802

1

28.259,08 €

N/A

N/A

803

1

21.269,24 €

N/A

N/A

804

1

15.795,09 €

N/A

N/A

811

1

16.820,58 €

N/A

N/A

812

1

20.243,76 €

N/A

N/A

821

1

74.128,68 €

N/A

N/A


SKUPAJ

185.321,68 €

N/A

N/A

Skladno z 2. odstavkom 67. člena Pravil o delitvi znaša minimalni znesek za izplačilo 15 EUR bruto za posamezno področje. Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska, se knjižijo v korist avtorja in se izplačajo, ko preseže določen minimum.

V kolikor za navedene dokumente potrebujete dodatna pojasnila, oz. želite vpogled v dokumentacijo, nam pišite na e-naslov [email protected] ali nas pokličite na tel. št. 01/423-8110 v času uradnih ur.

Dokumenti za prenos

Sledite nam