Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Izplačilo izrednega obračuna za leto 2011 in zadržanega obračuna iz naslova TV 2010

  • 2487

Združenje SAZAS vse avtorje in imetnike pravic obvešča, da je pripravilo izredni obračun za leto 2011 ter izplačilo zadržanega obračuna iz naslova TV 2010. Honorarji so bili nakazani na račune upravičenih avtorjev dne 19.12.2011 oziroma jim bodo nakazani skladno s prejetim računom.

Sledite nam