Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Izplačilo dela obračunov iz naslova malih pravic in poračunov iz države za leto 2022

  • 242

Male pravice iz države

RB 2022

Razred Vrednost točke Neto znesek Število ponovitev Skupna minutaža
100 0,10658012903057500000 795.488,77 € 329.471 1.130.705
101 0,04050874777198070000 265.162,92 € 17.954 158.514
102 0,07152366145191050000 265.162,92 € 174.533 585.030
103 0,01044116453284760000 17.677,53 € 104.058 364.565
110 0,00903472133146629000 151.583,79 € 1.738.226 5.858.447
120 0,00621559948232643000 137.774,38 € 1.894.775 6.401.848
  SKUPAJ 1.632.850,31 € 4.259.017 14.499.109

RB 2022 dodatno za 2010

Razred Vrednost točke Neto znesek Število ponovitev Skupna minutaža
110 0,00678283877372677000 14.205,54 € 122.243 420.675
  SKUPAJ 14.205,54 € 122.243 420.675

RB 2022 dodatno za 2014

Razred Vrednost točke Neto znesek Število ponovitev Skupna minutaža
110 0,00255144811523505000 6.162,01 € 105.597 374.406
  SKUPAJ 6.162,01 € 105.597 374.406

RB 2022 dodatno za 2015

Razred Vrednost točke Neto znesek Število ponovitev Skupna minutaža
110 0,01477539447515010000 67.840,11 € 209.464 748.652
  SKUPAJ 67.840,11 € 209.464 748.652

RB 2022 dodatno za 2017

Razred Vrednost točke Neto znesek Število ponovitev Skupna minutaža
110 0,00504165319174109000 57.680,07 € 566.412 2.021.526
  SKUPAJ 57.680,07 € 566.412 2.021.526

RB 2022 dodatno za 2021

Razred Vrednost točke Neto znesek Število ponovitev Skupna minutaža
110 0,00515627677020046000 13.534,94 € 316.373 1.002.921
120 0,00396144662243407000 25.138,02 € 539.776 1.866.197
  SKUPAJ 38.672,96 € 856.149 2.869.118

OB 2022

Razred Vrednost točke Neto znesek Število ponovitev Skupna minutaža
130 0,00078367560494399500 3.690,41 € 273.087 892.514
  SKUPAJ 3.690,41 € 273.087 892.514

TB 2022 dodatno za 2021

Razred Vrednost točke Neto znesek Število ponovitev Skupna minutaža
220 0,06365266387054470000 116.805,25 € 579.730 1.023.216
  SKUPAJ 116.805,25 € 579.730 1.023.216

TO 2022

Razred Vrednost točke Neto znesek Število ponovitev Skupna minutaža
520 0,01873574552347890000 199.381,61 € 301.482 1.165.488
521 0,00733880094065643000 524.248,18 € 3.392.185 11.550.381
  SKUPAJ 723.629,79 € 3.693.667 12.715.869

PR 2022

Razred Vrednost točke Neto znesek Število ponovitev Skupna minutaža
300 0,68576222100406800000 22.510,12 € 2.272 26.067
310 0,69991616705377000000 293.402,26 € 37.538 145.709
320 0,69634382879945900000 15.308,32 € 3.100 11.952
330 0,78121615908284500000 348.127,79 € 93.184 338.275
  SKUPAJ 679.348,49 € 136.094 522.003

TP 2022

Razred Vrednost točke Neto znesek Število ponovitev Skupna minutaža
350 0,88204066760184900000 147,01 € 40 286
  SKUPAJ 147,01 € 40 286

PC 2022 razred 501 in 502

Razred Vrednost točke Neto znesek Število ponovitev Skupna minutaža
501 0,03474261387768100000 369.723,12 € 301.482 1.165.488
502 0,01425100475579160000 1.018.022,34 € 3.392.185 11.550.381
  SKUPAJ 1.387.745,46 € 3.693.667 12.715.869

PC 2022 razred 503 in 504

Razred Vrednost točke Neto znesek Število ponovitev Skupna minutaža
503 0,02179176228659010000 242.197,31 € 14.571 53.569
504 0,02659106822466100000 154.301,39 € 32.727 112.106
  SKUPAJ 396.498,70 € 47.298 165.675

PC 2022 razred 505, 506 in 507

Razred Vrednost točke Neto znesek Število ponovitev Skupna minutaža
505 0,00015171677656516300 1.288,43 € 253.839 772.322
506 0,00006858920923404650 12.733,02 € 5.256.116 16.124.042
507 0,00013076404051947200 184.227,90 € 50.126.071 162.943.290
  SKUPAJ 198.249,35 € 55.636.026 179.839.654

RT 2022 Televizija dodatno za 2007

Razred Vrednost točke Neto znesek Število ponovitev Skupna minutaža
700 N/a 55.887,95 € N/a N/a
  SKUPAJ 55.887,95 € - -

RT 2022 Radio dodatno za 2007

Razred Vrednost točke Neto znesek Število ponovitev Skupna minutaža
720 N/a 6.209,77 € N/a N/a
  SKUPAJ 6.209,77 € - -

RT 2022 Televizija dodatno za 2008

Razred Vrednost točke Neto znesek Število ponovitev Skupna minutaža
700 N/a 121.203,46 € N/a N/a
  SKUPAJ 121.203,46 € - -

RT 2022 Radio dodatno za 2008

Razred Vrednost točke Neto znesek Število ponovitev Skupna minutaža
720 N/a 13.467,05 € N/a N/a
  SKUPAJ 13.467,05 € - -

RT 2022 Televizija dodatno za 2009

Razred Vrednost točke Neto znesek Število ponovitev Skupna minutaža
700 0,14123198405459500000 106.449,75 € 73.058 273.451
710 0,03453750475751970000 27.952,09 € 31.326 122.882
  SKUPAJ 134.401,84 € 104.384 396.333

RT 2022 Radio dodatno za 2009

Razred Vrednost točke Neto znesek Število ponovitev Skupna minutaža
720 0,00045498361353439400 4.814,00 € 148.859 630.456
721 0,00035857009836502200 14.040,86 € 2.060.606 7.294.155
  SKUPAJ 18.854,86 € 2.209.465 7.924.611

RT 2022 Televizija dodatno za 2013

Razred Vrednost točke Neto znesek Število ponovitev Skupna minutaža
700 0,01296923466278060000 35.272,32 € 126.317 405.332
701 0,03650284753522570000 20.076,70 € 28.381 101.914
702 0,09648067607652440000 17.379,72 € 63.093 234.892
703 0,00055340260402976300 1.721,10 € 105.304 336.340
  SKUPAJ 74.449,84 € 323.095 1.078.478

RT 2022 Radio dodatno za 2013

Razred Vrednost točke Neto znesek Število ponovitev Skupna minutaža
720 0,00029266534594907600 2.751,14 € 248.179 998.618
721 0,00016876818180639700 7.858,74 € 1.991.792 7.096.053
  SKUPAJ 10.609,88 € 2.239.971 8.094.671

RT 2022 Televizija dodatno za 2014

Razred Vrednost točke Neto znesek Število ponovitev Skupna minutaža
700 0,01090630443439210000 23.089,21 € 139.576 479.140
701 0,00186797071051395000 2.100,09 € 39.084 134.402
702 0,00984625628809237000 22.954,25 € 171.046 623.128
703 0,00045491466703634600 2.403,15 € 220.416 761.239
  SKUPAJ 50.546,70 € 570.122 1.997.909

RT 2022 Radio dodatno za 2014

Razred Vrednost točke Neto znesek Število ponovitev Skupna minutaža
720 0,00020871399879563700 1.962,05 € 266.662 1.053.051
721 0,00010892020502494200 5.128,37 € 2.018.415 7.080.096
  SKUPAJ 7.090,42 € 2.285.077 8.133.147

RT 2022 Televizija dodatno za 2015

Razred Vrednost točke Neto znesek Število ponovitev Skupna minutaža
700 0,02333608110263110000 72.730,24 € 179.932 610.884
701 0,00655327619202801000 3.343,72 € 17.044 60.050
702 0,05366001384554890000 89.862,50 € 147.158 551.775
703 0,00229920238049747000 7.195,90 € 123.364 421.284
  SKUPAJ 173.132,36 € 467.498 1.643.993

RT 2022 Radio dodatno za 2015

Razred Vrednost točke Neto znesek Število ponovitev Skupna minutaža
720 0,00073704147108095600 7.102,27 € 270.599 1.046.607
721 0,00033948024663580300 17.481,58 € 2.236.195 7.934.822
  SKUPAJ 24.583,85 € 2.506.794 8.981.429

RT 2022 Televizija dodatno za 2016

Razred Vrednost točke Neto znesek Število ponovitev Skupna minutaža
700 0,00148260307704047000 3.662,03 € 303.191 614.921
701 0,00011307325363239500 60,48 € 19.109 66.404
702 0,00215782806784772000 4.032,97 € 194.049 709.739
703 0,00005988376585503160 318,31 € 192.121 617.633
  SKUPAJ 8.073,79 € 708.470 2.008.697

RT 2022 Radio dodatno za 2016

Razred Vrednost točke Neto znesek Število ponovitev Skupna minutaža
720 0,00002594044026620500 296,56 € 388.067 1.405.321
721 0,00001401175737633830 844,05 € 2.685.891 9.326.208
  SKUPAJ 1.140,61 € 3.073.958 10.731.529

RT 2022 Televizija dodatno za 2017

Razred Vrednost točke Neto znesek Število ponovitev Skupna minutaža
700 0,00205254774765428000 4.491,35 € 356.379 761.442
701 0,00098832985070685900 400,26 € 13.942 45.631
702 0,00399387683385883000 7.367,59 € 181.823 659.859
703 0,00009885662229228760 347,96 € 117.243 371.492
  SKUPAJ 12.607,16 € 669.387 1.838.424

RT 2022 Radio dodatno za 2017

Razred Vrednost točke Neto znesek Število ponovitev Skupna minutaža
720 0,00003198318867802450 450,34 € 462.391 1.768.358
721 0,00002149732034165770 1.407,37 € 2.925.106 10.287.314
  SKUPAJ 1.857,71 € 3.387.497 12.055.672

RT 2022 Televizija dodatno za 2018

Razred Vrednost točke Neto znesek Število ponovitev Skupna minutaža
700 0,00039400871972786700 983,57 € 363.534 750.516
701 0,00004988108619385270 31,02 € 21.551 71.326
702 0,00044876318163932300 841,91 € 169.424 605.005
703 0,00002406858879154630 84,59 € 117.048 373.756
  SKUPAJ 1.941,09 € 671.557 1.800.603

RT 2022 Televizija dodatno za 2018 Planet in Šport TV

Razred Vrednost točke Neto znesek Število ponovitev Skupna minutaža
702 0,00075901616361236300 148,82 € 44.523 170.415
  SKUPAJ 148,82 € 44.523,00 € 170.415,00 €

RT 2022 Radio dodatno za 2018

Razred Vrednost točke Neto znesek Število ponovitev Skupna minutaža
720 0,00000543629396280925 75,98 € 508.080 1.873.639
721 0,00000285945722648090 237,44 € 3.682.958 12.911.342
  SKUPAJ 313,42 € 4.191.038 14.784.981

RT 2022 Radio

Razred Vrednost točke Neto znesek Število ponovitev Skupna minutaža
720 0,00127220904844287000 18.381,47 € 521.958 1.874.249
721 0,00058193218411111200 48.331,70 € 3.879.371 13.116.074
  SKUPAJ 66.713,17 € 4.401.329 14.990.323

RT 2022 Tuji programi delež za podzaložnike dodatno za 2009

Razred Vrednost točke Neto znesek Število ponovitev Skupna minutaža
710 N/a 5.910,88 € N/a N/a
  SKUPAJ 5.910,88 € - -

RT 2022 Tuji programi delež za podzaložnike dodatno za 2013

Razred Vrednost točke Neto znesek Število ponovitev Skupna minutaža
710 N/a 3.523,68€ N/a N/a
  SKUPAJ 3.523,68€ - -

RT 2022 Tuji programi delež za podzaložnike dodatno za 2014

Razred Vrednost točke Neto znesek Število ponovitev Skupna minutaža
710 N/a 2.222,01 € N/a N/a
  SKUPAJ 2.222,01 € - -

RT 2022 Tuji programi delež za podzaložnike dodatno za 2015

Razred Vrednost točke Neto znesek Število ponovitev Skupna minutaža
710 N/a 8.059,72 € N/a N/a
  SKUPAJ 8.059,72€ - -

RT 2022 Tuji programi delež za podzaložnike dodatno za 2016

Razred Vrednost točke Neto znesek Število ponovitev Skupna minutaža
710 N/a 367,09€ N/a N/a
  SKUPAJ 367,09€ - -

RT 2022 Tuji programi delež za podzaložnike dodatno za 2017

Razred Vrednost točke Neto znesek Število ponovitev Skupna minutaža
710 N/a 688,80€ N/a N/a
  SKUPAJ 688,80 € - -

RT 2022 Tuji programi delež za podzaložnike dodatno za 2018

Razred Vrednost točke Neto znesek Število ponovitev Skupna minutaža
710 N/a 122,48 € N/a N/a
  SKUPAJ 122,48 € - -

BT 2022 dodatno za 2021

Razred Vrednost točke Neto znesek Število ponovitev Skupna minutaža
801 N/a 6.778,78 € N/a N/a
811 N/a 12.949,42 € N/a N/a
812 N/a 15.584,77 € N/a N/a
821 N/a 57.068,36 € N/a N/a
803 N/a 16.374,25 € N/a N/a
804 N/a 12.159,94 € N/a N/a
802 N/a 21.755,41 € N/a N/a
  SKUPAJ 142.670,93 € - -

Stroški izvedenih obračunov iz naslova radiodifuznega oddajanja radia (RB) in televizije (TB), javnega izvajanja (PR), javnega prenašanja (TP), radiodifuzne retransmisije domačih programov (RT), javnega predvajanja s fonogrami in videogrami (PC) in sekundarnega radiodifuznega oddajanja (TO) iz države znašajo 27,8 % plačane realizacije.

Stroški izvedenih obračunov iz naslova radiodifuzne retansmisije tujih programov (RT) iz države znašajo 19,38 % plačane realizacije.

Stroški obračuna nadomestila za privatno in drugo lastno reproduciranje (BT) znašajo 15,12 % plačane realizacije.

Skladno z 2. odstavkom 14. člena Pravil o delitvi znaša minimalni znesek za izplačilo s področja 15 EUR bruto. Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska, se knjižijo v korist avtorja in se izplačajo, ko preseže določen minimum.

V kolikor za navedene dokumente potrebujete dodatna pojasnila, oz. želite vpogled v dokumentacijo, nam pišite na [email protected] nas pokličite na tel. št. 080 64 38.

Dokumenti za prenos

Sledite nam