Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Izplačila avtorskih honorarjev iz naslova mehaničnih pravic

  • 2461
Izplačila avtorskih honorarjev iz naslova mehaničnih pravic

Obveščamo Vas, da so bila izplačila avtorskih honorarjev iz naslova mehaničnih pravic avtorjem in imetnikom pravic nakazana 15. 7. 2014. Finančna poročila in spremljajočo dokumentacijo so upravičenci prejeli po pošti oziroma jo bodo v prihodnjih dneh.

Obračun je pripravljen v skladu z določbami Pravilnika o zaščiti glasbene avtorske pravice in delitvi avtorskih honorarjev (v nadaljevanju Pravilnik). Skladno s 30. čl. Pravilnika so upravičenci prejeli nakazilo in spremljajočo dokumentacijo, katerih avtorski honorar presega minimalni znesek. V izplačilo so vključeni tudi avtorski honorarji iz preteklih obdobij, ki še niso bili predhodno izplačani, zaradi nedoseganja minimalnega zneska. Le-ta znaša 20 € bruto.

 

 
Sledite nam