Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Baza svetovnega repertoarja – Global Repertoire Database

  • 8255
Baza svetovnega repertoarja – Global Repertoire Database

Delovna skupina za skupno bazo svetovnega repertoarja (Global Repertoire Database – GBD) se je oblikovala na pobudo Evropske komisije l. 2009, da bi proučila, kako bi se lahko oblikovala enotna baza svetovnega repertoarja za glasbena dela.

Neil Gaffney, izvršni direktor EMI glasbenega založništva je dejal: »Pravi dosežek za to skupino GRD iz predstavnikov različnih interesnih skupin je, da lahko sodelujejo pri razvoju jasnega niza skupnih priporočil in doseganju soglasja za nadaljevanje. Naš sporazumni pristop se bo tako nadaljeval v študiji, ki predvideva vključitev bolj široke skupnosti interesnih skupin. Samo s tovrstnim pristopom bomo zmožni oblikovati pravi kolektivni pogled na ključna vprašanja upravljanja in financiranja, pri čemer gre za pomembno orodje za uspešno upravljanje glasbenih pravic in za dobrobit celotne industrije.«

Namen GRD je zagotoviti enotno, celovito in verodostojno zastopanje svetovnega lastništva in nadzora glasbenih del. Ko bo GRD v rabi, bo le-ta pomenil velik prihranek stroškov, ki jih trenutno povzroča podvajanje pri obdelavi podatkov. Ti prihranki pri obdelavi podatkov bodo tako lahko končno investirani v storitve za povečanje zakonite uporabe glasbe, kar pomeni veliko prednost za ustvarjalce in imetnike pravic. GRD bo prav tako zmanjšal obseg upravljanja podatkov, stroške delovnega kapitala in bo imel za cilj zniževanje administrativnih ovir pri poslovnem iskanju distribucije vsebine prek spleta in zagotovil, da bodo glasbeni ustvarjalci hitro in učinkovito dobili povračilo za svoje delo.

Delovna skupina za GRD je medresorska iniciativa, katerih člani vključujejo EMI glasbeno založništvo, Universal Music Publishing, iTunes, PRS for Music, STIM in SACEM. Od objave priporočil ESCA (evropskega združenja skladateljev in avtorjev glasbenih besedil) so se delovni skupini pridružili še ICMP (International Confederation of Music Publishers), CISAC, Google in Omnifone z željo po nadaljevanju široke vključenosti interesnih skupin pri samem projektu.

Celotno informacijo si lahko preberete na spletni strani konfederacije CISAC.

Več o samem projektu na globalrepertoiredatabase.com.

 
Sledite nam