Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Sklep 39. korespondenčne seje Upravnega odbora Združenja SAZAS z dne 22. 12. 2015

 • 1748

Upravni odbor Združenja SAZAS je na 39. korespondenčni seji dne 22. 12. 2015 sprejel sklep:

 • Da se izvedejo naslednji obračuni:
  • Obračun TV 2014 (razredi 200, 211 in 214)
  • Poračun RTV Slovenija TV 2014
  • Obračun TV 2014 MTV Adria 2011
  • Obračun TV 2014 MTV Adria 2012
  • Obračun TV 2014 MTV Adria 2013
  • Obračun TV 2013 razred 211
  • Izredni obračun 2015
  • Izredni obračun RTV Slovenija 2015.
 • Da se izplačilo izvede 22. decembra 2015.

Sledite nam