Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Sklep 31. korespondenčne seje Upravnega odbora z dne 21. 9. 2015

  • 1793

Upravni odbor Združenja SAZAS je na 31. korespondenčni seji dne 21. 9. 2015 sprejel sklep:

  • da se izvede poračun avtorskih honorarjev iz naslova dogovora z Javnim zavodom RTV Slovenija za leto 2014 skladno s sklepi Glasbenega odbora. Izplačilo naj se izvede 21. septembra 2015.

Sledite nam