Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Sklep 22. korespondenčne seje Glasbenega odbora Združenja SAZAS z dne 6. 7. 2017

  • 1540

Glasbeni odbor Združenja SAZAS je korespondenčno obravnaval in sprejel naslednji sklep:

Glasbeni odbor potrjuje seznam glasbenih del iz razreda 101, ki se uvrstijo v kategorijo 108.

Sledite nam