Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Sklep 1. korespondenčne seje UO z dne 8. 9. 2014

  • 2076

Obveščamo vas, da je Upravni odbor Združenja SAZAS na 1. korespondenčni seji, dne 8. 9. 2014, sprejel sklep, da:

Glede na ugotovitve komisije za preverjanje obračuna v zasedbi Janez Hvale in Vojko Sfiligoj Upravni odbor potrdi izvedbo obračuna Radio 2013 za razrede 503 in 504 in obračuna Javnih izvajanj za leto 2013.

Sledite nam