Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Obračun javnega izvajanja 2017 za velike koncerte in prireditve

  • 1691

PR 2017 Prireditve nad 1.000 EUR

Reparticijski razred
Vrednost točke Neto znesek Št. ponovitev Skupna minutaža

300

0,850000000

3.645,51 EUR

5

81

310

0,853437595

260.061,50 EUR

3.591

13.290

320

0,850000000

20.947,77 EUR

8

44

330  0,853114897  97.154,23 EUR
 3.723  12.984

SKUPAJ

381.809,01 EUR

7.327

26.399

V obračun so skladno z 111. členom Pravil o delitvi vključeni koncerti in prireditve za katere je bil zbran avtorski honorar višji od 1.000 EUR bruto. Pri izplačilu so skladno z drugim odstavkom 111. člena Pravil o delitvi upoštevani stroški v višini 15 % glede na plačano realizacijo.

S sklepom skupščine se avtorjem in imetnikom pravic obračuna vplačilo v namenske sklade v višini 10 % avtorskega honorarja.

Skladno z 2. odstavkom 67. člena Pravil o delitvi znaša minimalni znesek za izplačilo 15 EUR bruto. Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska, se knjižijo v korist avtorja in se izplačajo, ko preseže določen minimum.

V kolikor z navedenimi dokumenti potrebujete dodatna pojasnila, oz. želite vpogled v dokumentacijo, nam pišite na e-naslov [email protected] ali nas pokličite na tel. št. 01/423-8110 v času uradnih ur.

Sledite nam