Navigacija
Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Obračuni in izplačila

Obračuni in izplačila

Vpogled v splošni obračun na sedežu

S predhodno najavo imate vsi avtorji in imetniki pravic možnost vpogleda v Splošni obračun in vso pripadajočo dokumentacijo na sedežu Združenja SAZAS. Vpogled je možen kadarkoli po sprejetju Splošnega obračuna.

Združenje SAZAS omogoči vpogled v osmih dneh od prejema avtorjeve oz. imetnikove zahteve. Termin vpogleda strokovna služba uskladi s posameznim vložnikom.

Obračuni in izplačila

Izplačilo mehaničnih pravic za leto 2021, velikih koncertov 2022/2 in avtorskih pravic iz tujine

 • 172

Javna izvajanja

PR 2022 Veliki koncerti 2022/2

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

300

0,850000000

3.911,30 €

2

38

310

0,855826189

145.779,68 €

1.310

4.721

330

0,852729980

22.929,65 €

629

2.653

 

SKUPAJ

172.620,63 €

1.941

7.412

PR 2022 Judas Priest

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

310

0,849999995

7.044,85 €

25

87

Mehanične pravice iz države:

MR 2021 Reproduciranje fonogramov in videogramov

Obračun zajema obračune naslednjih produkcij in enkratnih projektov:

 • AGENCIJA CELINKA D.O.O. 2. polletje 2020, 1. polletje 2021
 • ASTRUM D.O.O. 2. polletje 2020
 • GLASBENIK VLADIMIR KRESLIN S.P. 2. polletje 2020, 1. polletje 2021
 • GREGOR AVSENIK 2. polletje 2020, 1. polletje 2021
 • IZTOK ZUPAN, KLOPOTEC S.P. 2. polletje 2020, 1. polletje 2021
 • MENART RECORDS D.O.O. 2. polletje 2020, 1. polletje 2021
 • MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D. 2. polletje 2020, leto 2021
 • NIKA D.O.O. leto 2019
 • NIKA RECORDS D..O.O. leto 2019
 • PANB, STORITVENE DEJAVNOSTI D.O.O. 2. polletje 2019, leto 2020, 1. polletje 2021
 • RACMAN D.O.O. 1. polletje 2021
 • SLAK D.O.O. 2. polletje 2020 , 1. polletje 2021
 • SRAKA INTERNATIONAL D.O.O. 2. polletje 2020
 • STUDIO GONG D.O.O. 2. polletje 2020, 1. polletje 2021
 • ZALOŽBA GOGA 2. polletje 2020, 1. polletje 2021
 • ZALOŽBA KASET IN PLOŠČ 2. polletje 2020, 1. polletje 2021
 • ZALOŽBA OBZORJA D.D. 2. polletje 2020, 1. polletje 2021
 • ZALOŽBA SANJE D.O.O. 2. polletje 2020, 1. polletje 2021
 • Enkratni projekti in posebne izdaje različnih izdajateljev, fakturirani in plačani v obdobju od 1.1.2021 do 31.12.2021 (oz. v skladu s plačano realizacijo do 28.2.2022).

Skladno s 67. členom Pravil o delitvi Združenja SAZAS k.o. je bila določena meja za izplačilo avtorskih honorarjev v višini 15 EUR bruto. Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska, se knjižijo v korist ustreznega avtorja in se izplačajo, ko presežejo določen minimum.
V kolikor z navedenimi dokumenti potrebujete dodatna pojasnila, oz. želite vpogled v dokumentacijo, nam pišite na e-naslov [email protected] ali nas pokličite na tel. št. 01/423-8110 v času uradnih ur.

Pri obračunanih zneskih so upoštevani stroški obdelave v višini 25 % glede na plačano realizacijo.

Male pravice iz tujine:

MP 2022 Male pravice iz tujine 2022/2

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

10

1

58.906,32 €

N/A

N/A

MP 2022/2 Male pravice iz tujine AHP

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

10

1

1.285,57 €

N/A

N/A

MP 2022/2 Podzaloženi katalogi

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

10

1

662,32 €

N/A

N/A

RT 2022/2 Radiodifuzna retransmisija domačih programov v tujini 2020

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

70

1

1.223,39 €

N/A

N/A

Mehanične pravice iz tujine:

MH 2022 Mehanične pravice iz tujine 2022/2

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

20

1

7.259,25 €

N/A

N/A

MH 2022/2 Mehanične pravice iz tujine AHP

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

20

1

59,50 €

N/A

N/A

MH 2022/2 Podzaloženi katalogi

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

20

1

2.238,05 €

N/A

N/A

Pri vseh izplačilih avtorskih honorarjev iz tujine so skladno s 57. členom Pravil o delitvi upoštevani stroški v višini 5 % glede na plačano realizacijo.

Skladno z 2. odstavkom 14. člena Pravil o delitvi znaša minimalni znesek za izplačilo s področja mehaničnih pravic iz tujine 15 EUR bruto. Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska, se knjižijo v korist avtorja in se izplačajo, ko preseže določen minimum.

V kolikor za navedene dokumente potrebujete dodatna pojasnila, oz. želite vpogled v dokumentacijo, nam pišite na e-naslov s[email protected] ali nas pokličite na tel. št. 080 64 38.

Nadomestilo za privatno in drugo lastno reproduciranje:

BT 2022/2 Prazni nosilci iz tujine

Reparticijski razred

Vrednost točke

Neto znesek

Št. ponovitev

Skupna minutaža

50

1

4.606,05 €

N/A

N/A

Skladno z 2. odstavkom 67. člena Pravil o delitvi znaša minimalni znesek za izplačilo 15 EUR bruto za posamezno področje. Honorarji, ki ne presežejo minimalnega zneska, se knjižijo v korist avtorja in se izplačajo, ko preseže določen minimum.

V kolikor za navedene dokumente potrebujete dodatna pojasnila, oz. želite vpogled v dokumentacijo, nam pišite na e-naslov [email protected] ali nas pokličite na tel. št. 01/423-8110 v času uradnih ur.

Sledite nam