Navigacija

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Aktualno

Novice in sporočila za javnost

CISAC – Poročilo o globalno zbranih nadomestilih 2016

  • 4285
CISAC – Poročilo o globalno zbranih nadomestilih 2016

Višina zbranih nadomestil za ustvarjalce je dosegla nov mejnik – 8,6 milijard EUR.

CISAC, najbolj uveljavljena mednarodna konfederacija društev avtorjev in skladateljev, je izdal poročilo o globalno zbranih nadomestilih 2016 na podlagi podatkih za l. 2015. Poročilo zagotavlja pomemben vpogled v nadomestila za ustvarjalce, zbrana v l. 2015, saj združuje finančne podatke vseh kolektivnih organizacij, članic CISAC-a. Le-teh je kar 239 iz 123 držav in uveljavljajo pravice kar 4 mio vseh ustvarjalcev glasbe, avdiovizualnih del, dramatike, literature in vizualne umetnosti.

Združenje SAZAS je njegov član že vse od l. 1996.

Letošnje poročilo je tudi prvič podkrepljeno s podatki vodilnih glasbenih založnikov z digitalnega glasbenega področja na ključnih tržiščih, ki so člani CISAC.

Iz poročila je razvidno, da je skupna višina zbranih nadomestil že 3. leto v porastu in znaša 8,6 milijard EUR, kar predstavlja 8,9 % rast glede na l. 2014. Zbrana nadomestila z glasbenega področja dosegajo skoraj 90 % delež celotne vsote in znašajo 7,5 milijard EUR ter imajo 8,5 % letno rast.

Rast zbranih nadomestil je zaznamovala tudi ostale repertoarje:

  • avdiovizualni s 15,1% rastjo;
  • vizualna umetnost s 27,4 % rastjo.
  • Nadomestila iz naslova digitalnih storitev so zrasla za 21,4 % in predstavljajo le 7,2 % delež vseh zbranih nadomestil s celega sveta.

Nova izdaja poročila o globalno zbranih nadomestilih konfederacije CISAC zagotavlja poglobljeno analizo trendov trga z vpogledom na zbrana nadomestila kolektivnih organizacij in glasbenih založnikov iz digitalnih glasbenih platform iz ZDA, Kanade, Velike Britanije, Francije, Nemčije in Švedske.

Predsednik CISAC-a in pionir elektronske glasbe Jean-Michel Jarre je dejal:

V l. 2015 so kolektivne organizacije, članice CISAC, zbrale več kot 8,6 milijard EUR, največ v zgodovini konfederacije. Takšno pozitivno poročilo pomeni veliko za ustvarjalce široma po svetu. Kot vsi, se tudi mi zanašamo na zdravo gospodarstvo. Kakorkoli, za razliko od ostalih, mi smo resnično odvisni od naših organizacij, da zbira naša nadomestila, da lahko nadaljujemo z ustvarjanjem. Potrebujemo učinkovite sisteme, ki vrednotijo vrednost naših del in zahtevajo od tistih, ki pridobivajo od naših del, da nam pošteno plačujejo. Zdravje kreativnih industrij in sposobnost ustvarjalcev, da preživijo od svojega dela, je vitalnega pomena tako za kulturo kot za gospodarstvo.

Ključni trendi:

  • Višina globalno zbranih nadomestil v l. 2015: več kot 8,6 milijard EUR, 8,9 % rast glede na višino zbranih nadomestil v l. 2014.
  • Po regijah: evropske države še naprej vodijo v višini globalno zbranih nadomestil z 58,4 % deležem vseh nadomestil (5 milijard EUR); 3,6 % letna rast
  • Po vrsti repertoarja: glasbeni predstavlja glavnino vseh zbranih nadomestil: 86,8% celotne vsote. Avdiovizualni (+15,1%) in vizualna umetnost (+27,4 %) beležita rast iz leta v leto.
  • Nadomestila iz naslova digitalnih storitev so zrasla za 21,4 %, vendar še vedno predstavljajo zgolj 7,2 % vseh zbranih nadomestil s celega sveta.

Gadi Oron, generalni direktor CISAC je poročilo komentiral z besedami:

Višina zbranih nadomestil članic CISAC-a v l. 2015 so zabeležila letno rast kot še nikdar doslej – skoraj 9 %, in prvič presegla mejnik 8 milijard EUR. To je zaveza nenehnemu razvoju globalne mreže kolektivnega upravljanja in močnemu prizadevanju naših članic za izboljšanje njihovega delovanja, prilagajanje njihovih rešitev za licenciranje in odzivanje na zahteve trga. Zelo spodbudno je, da je močna rast prisotna v vseh svetovnih regijah, kjer so aktivne članice CISAC. Odraža tudi delo CISAC-a in njegovih članic na terenu v številnih državah - spodbujanje naklonjene zakonodaje, podpiranje strokovnega dela kolektivnih organizacij in nadaljnjih izboljšav storitev za pridružene ustvarjalce in založnike.  

Digitalna glasba

Novo poročilo CISAC-a vključuje tudi poseben poudarek na spletni trg, in prvič zagotavlja analizo poslovanja digitalne glasbe, ki jo je pripravila strokovnjakinja iz te industrije, Susan Butler.

Vključuje podatke društev in glasbenih založnikov iz šestih ključnih trgov (ZDA, Kanada, Velika Britanija, Francija, Nemčija in Švedska) o višini zbranih nadomestil iz oglaševalsko podprtih digitalnih avdio in video platform, naročniških digitalnih avdio storitev in plačljivih storitev prenosa vsebin (download).  

Iz poročila izhajajo ugotovitve, da so naročniške storitve prevladujoč model v smislu plačevanja avtorskih honorarjev ustvarjalcem in glasbenim založnikom v ZDA, Veliki Britaniji, Franciji in na Švedskem, medtem ko so storitve prenosa vsebin prevladujoč vir prihodka v Nemčiji in Kanadi.

Na vseh ključnih trgih oglaševalsko podprte storitve plačujejo ustvarjalcem bistveno manj kot drugi poslovni modeli za spletno glasbo.

Po mnenju generalnega direktorja CISAC Gadi Orona, je ta ugotovitev zaskrbljujoča, saj ugotavlja, da glavni vir digitalnih glasbenih storitev ostaja v zakonodaji: v pravnih vrzelih in zastareli zakonodaji, ki:

preprečuje našim članicam, da bi zbirale pravična nadomestila iz digitalnih platform v številnih državah. Velika razlika med nadomestili, zbranimi iz naročniških storitev in oglaševalsko podprtimi platformami ni le alarmantno, ampak tudi jasen dokaz, da so regulativne rešitve nujno potrebne. Izbrani veliki ponudniki spletnih storitev ustvarjajo velik dobiček iz uporabe kreativnih vsebin, a  zavračajo, da bi prihodek delile z ustvarjalci teh vsebin. Čemur smo priča, je prenos vrednosti od tistih, ki ustvarjajo k tistim, ki razširjajo: nepošten položaj, ki zahteva urgentno pozornost s strani vlad in zakonodajalcev.

>> Poročilo CISAC o globalno zbranih nadomestilih 2016

>> Novica v angleškem jeziku: Global royalties for creators reach record high of €8.6 billion

 
Sledite nam