Navigacija

Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Novice in sporočila za javnost

Združenje SAZAS ohranja vodilno mesto med avtorskimi kolektivnimi organizacijami CEE regije

 • 374
Združenje SAZAS ohranja vodilno mesto med avtorskimi kolektivnimi organizacijami CEE regije

Beograd, 4. in 5. april 2018. Letno zasedanje regionalnega odbora za Evropo Mednarodne konfederacije društev avtorjev in skladateljev – CISAC je tudi tokrat minilo na visoko strokovnem nivoju mednarodno uveljavljenih strokovnjakov s področja kolektivnega upravljanja z avtorskimi pravicami.

Vsako leto so predstavljeni rezultati o višini zbranih nadomestil evropskih avtorskih kolektivnih organizacij za leto nazaj (2016), na podlagi katerih Združenje SAZAS v zadnjem obdobju dosega odlične poslovne rezultate, saj se uvršča med vodilne organizacije v regiji srednje in vzhodne Evrope (CEE regija). Tudi tokrat z 2. mestom po višini zbranih avtorskih nadomestil na prebivalca oz. 3. mesto glede na BDP na prebivalca v regiji CEE dokazuje svojo poslovno odličnost.

Združenje SAZAS še naprej ohranja vodilno mesto med slovenskimi avtorskimi kolektivnimi organizacijami, vendar pa zaradi izrazito avtorsko-pravnega nenaklonjenega okolja Slovenija še vedno sodi med manj razvite države znotraj Evrope, saj vodilna država Danska, s svojo glasbeno avtorsko kolektivno organizacijo KODA, zbere skoraj 18 EUR na prebivalca, Združenje SAZAS »le« 5 EUR.

Ključni poslovni rezultati avtorskih kolektivnih organizacij, članic CISAC:

 • skupna višina zbranih nadomestil CEE regije: 398,5 milijonov EUR.
 • Glavnino zbranih nadomestil - 80 % predstavljajo nadomestila za glasbeni repertoar, sledijo mu avdiovizualni z 11 %, ter drama s 6,7 % in literarni z 1,4 %.

Na letnem zasedanju je bilo prisotnih več kot 110 udeležencev iz kar 55 evropskih avtorskih kolektivnih organizacij, med njimi tudi predstavnika Združenja SAZAS, ter opazovalcev iz organizacij BIEM, GESAC, SAA in EVA.

Zasedanje Evropskega odbora CISAC je ključni dogodek, na katerem so predstavljene bistvene spremembe, ki vplivajo na pravice avtorjev in ustvarjalcev v Evropi ter usmeritve za ohranitev in izboljšanje aktivnosti organizacij za kolektivno upravljanje v regiji. Evropa, kot regija znotraj CISAC, ohranja vodilno mesto tako na nivoju razvitosti avtorske zaščite kot po višini zbranih avtorskih nadomestil. Zagotavljanje učinkovitega kolektivnega upravljanja avtorske pravice je zato bistvenega pomena tudi za celoten svet, oz. globalno ustvarjalnost.

Strokovno izredno razgiban 2-dnevni program je tako vključeval štiri sklope:

 • Pregled dogajanja v Srbiji, državi gostiteljici.
  Čeprav država še ni članica Evropske unije, svojo avtorsko zakonodajo prilagaja avtorski zakonodaji Evropske unije, saj je njena usklajenost pomembna za pristopna pogajanja o članstvu v Evropski uniji. V imenu države sta tako uvodni nagovor z orisom stanja imela minister za izobraževanje, znanost in tehnološki razvoj dr. Vladimir Popović ter direktor Urada za intelektualno lastnino Vladimir Marić, kot tudi predstavniki oz. direktorji srbskih kolektivnih organizacij: SOKOJ (glasba), OFA (fotografija) ter UFUS-AFA (filmski avtorji). 
 • Pregled prednostnih nalog in projektov CISAC na svetovni ravni.
  CISAC kot največja in svetovno najbolj uveljavljena krovna organizacija avtorskih kolektivnih organizacij, ki prestavlja interese 4 milijone avtorjev in ustvarjalcev, si vseskozi prizadeva za izboljševanje svojih storitev za članice, avtorske kolektivne organizacije, tako iz tehnološkega kot iz upravljavskega vidika. Na zasedanju so bile predstavljene celoletne aktivnosti, ki stremijo k nenehnemu izboljševanju zagotavljanja preglednosti, učinkovitosti in skrbnega uveljavljanja pravic skladateljev in avtorjev.
 • Pregled reformiranja avtorske zakonodaje v Evropski uniji in ključnih sodb Evropskega sodišča (ECJ).
  GESAC, evropsko krovno združenje avtorskih kolektivnih organizacij ima ključno vlogo pri spremljanju in obveščanju avtorske skupnosti o procesih reformiranja avtorske zakonodaje Evropske unije. Največji izziv ostajaj ureditev digitalnega okolja, kjer je izrazit t. i. vrednostni razkorak / prenos vrednosti (ang. value gap, Transfer of value), pri čemer so ponudniki spletnih storitev v izrazito prednostni vlogi, medtem ko glavnina avtorjev ostaja odrinjena iz vrednostne verige in od pripadajočega jim deleža avtorskega honorarja. Zaradi zastarele zakonodaje, ki vsebuje določila varnega pristana, so avtorji odrinjeni od ustreznega avtorskega nadomestila.
  Žal, je pri dosedanjih glasovanjih področnih odborov Evropskega parlamenta za ureditev omenjene zakonske anomalije, Slovenija v skupini držav, ki so izrazito proti ureditvi tovrstne problematike v prid avtorjem oz. ustvarjalcem. 

 • Pregled ključnih sprememb na digitalnem trgu in sodobnih poslovnih modelov.
  Poslovni modeli kolektivnih organizacij niso imuni na prilagajanje izzivom tehnološkega napredka in digitalnemu trgu. Glavnina evropskih držav se učinkovito prilagaja spremenjenim razmeram na trgu in ustrezno razvija svoje poslovne modele licenciranja za nove oblike izkoriščanja repertoarja. Stopnja prilagojenosti izzivom trgu posamezne države je v veliki meri odvisna od smelosti nacionalnega avtorsko zakonodajnega okvira - državnega regulatorja.
  Tudi tu, žal, Slovenija zaostaja za razvitimi trgi držav Evropske unije in premalo stori na državnem nivoju za zagotovitev pogojev, nujno potrebnih za učinkovito prilagajanje izzivom sodobnega digitalnega trga, zaradi česar tudi naša organizacija ne more v polni meri prilagajati svojega poslovanja sodobnim izzivom. Soočamo se z občutno šibkim poznavanjem kompleksne problematike kolektivnega uveljavljanja pravic avtorjev in ustvarjalcev ter preohlapnim zavedanjem o dolgoročnem, strateškem pomenu avtorsko zakonodajnega področja na Slovenskem. Avtorsko zakonodajna arhitektura mora biti čvrsta, saj se v nasprotnem, lahko celoten ustvarjalni ekosistem podere kot hišica iz kart, kar pa ima /bo imelo/ izrazito negativne učinke za prihajajoče generacije avtorjev in ustvarjalcev v Sloveniji in – v slovenskem jeziku.

Dobri poslovni rezultati Združenja SAZAS, ki se zadnja leta neprekinjeno uvršča v sam vrh v regiji srednje in vzhodne Evrope, so gonilo nenehnega vlaganja v razvijanje tehnoloških rešitev in posodabljanje poslovnih procesov. Še naprej se bomo trudili zasledovati poslovno odličnost in v najvišji meri skrbno upravljali z zaupanimi pravicami skladateljev in avtorjev ter imetnikov pravic.

Avtor fotografije:CISAC
 • TOP3

  Preteklega tedna

  SloTop50
 • 1
  HARRIS CALVIN FT. SMITH SAM PROMISES
 • 2
  DYNORO FT. GIGI D'AGOSTINO IN MY MIND
 • 3
  ORA RITA LET YOU LOVE ME
Sledite nam