Navigacija

Kategorije

Informacije

pon. 8.30–15.00
sre. 8.30–15.00
pet. 8.30–11.30
Splošne informacije

Novice in sporočila za javnost

CISAC: Slovenija mora brez odlašanja urediti pravico do nadomestila iz naslova praznih nosilcev zvoka in slike

 • 810
CISAC: Slovenija mora brez odlašanja urediti pravico do nadomestila iz naslova praznih nosilcev zvoka in slike

Svetovno najbolj uveljavljena in največja mreža avtorskih kolektivnih organizacij CISAC, katere član je tudi Združenje SAZAS, je izvedla 1. izdajo študije z naslovom Globalna študija o privatnem kopiranju (Private Copying Global Study).

Nadomestilo iz naslova praznih nosilcev zvoka in slike ustvarjalcem zagotavlja pomemben vir prihodka. Gre za t. i. pravično nadomestilo, saj je v praksi neizvedljivo, da bi posameznik vsakokrat pridobivali vsa ustrezna soglasja avtorjev in imetnikov pravic za njihovo dovoljenje za delanje kopij na nosilce zvoka in slike v zasebne namene (na USB ključke, notranje pomnilniške enote računalnika, telefona ipd.) avtorsko zaščitenih kreativnih vsebin.

Ker vsakokratna tovrstna uporaba avtorsko zaščitenih vsebin s strani posameznika ne more biti učinkovito licencirana, niti ni moč spremljati njene uporabe del iz avtorsko zaščitenega repertoarja, se je v svetu uveljavil sistem obveznega kolektivnega uveljavljanja te pravice. Mednarodni pravni okvir avtorske zakonodaje predvideva namreč pravično (finančno) kompenzacijo tudi za tovrstno uporabo varovanih del.

Tak sistem predvideva tudi slovenska avtorska zakonodaja, a se v Sloveniji od konca l. 2009 ne udejanja, saj nobena od kolektivnih organizacij nima izdanega dovoljenja Urada za intelektualno lastnino (URSIL) za zbiranje tovrstnih nadomestil, zaradi česar so upravičenci oškodovani na ocenjeno do 2 mio EUR na letni ravni. Združenje SAZAS pa zaradi nedelujočega mehanizma zbiranja nadomestil ocenjuje izpad dohodka za glasbene avtorje do 500.000 EUR letno.

Ker nadomestilo za privatno kopiranje predstavlja vse pomembnejši vir prihodka, je CISAC izvedlo prvo svetovno študijo, karete cilj je identificirati države, kjer bi kolektivne organizacije morale biti tiste, ki bi upravljale s pravico do nadomestila za privatno kopiranje glede na veljavno zakonodajo.

Proučili so avtorsko zakonodajo 191 držav iz 5 kontinentov, države pa so klasificirali v 4 kategorije, od najnižjega nivoja razvitosti do najvišjega:

 • Države brez izjem privatnega kopiranja.
 • Drave z izjemami privatnega kopiranja, a brez pravičnega nadomestila.
 • Države z nadomestilom za privatno kopiranje, a brez mehanizma za zbiranje in delitev (Slovenija!).
 • Države z nadomestilo za privatno kopiranje in z mehanizmom za zbiranje in delitev.

Ključne ugotovitve – svet, Evropa:

 • Kadar sistem zbiranja nadomestili za privatno kopiranje deluje učinkovito, lahko ustvarjalcem zagotavlja pomemben vir prihodkov.
 • Pomembnost tovrstnih nadomestil je v porastu zaradi naraščajoče in vse bolj množične razširjenosti kopiranja na digitalnih medijih in naraščajoče popularnosti mobilnih naprav z vse večjo pomnilniško kapaciteto.
 • 374 milijonov EUR na svetu zbranih nadomestil za privatno kopiranje v l. 2016. 
 • To predstavlja 7 % vseh zbranih nadomestil v Evropi. 
 • V 21 državah, članicah EU, je delujoč sistem zbiranja in delitve nadomestil za privatno kopiranje, v 5 državah, članicah EU, je sistem zakonsko predviden, a v praksi ne deluje – med njimi je žal tudi Slovenija (poleg Bolgarije, Cipra, Luksemburga in Malte).
 • V večini Evropskih držav se določen delež zbranih nadomestil za privatno kopiranje avtomatično odvede za socialne, kulturne in izobraževalne namene za spodbujanje novih ustvarjalnih del, njihovo promocijo in dostopnost, s čimer se zasleduje čim širši javni interes bogatitve kulture z ustvarjalnimi vsebinami.

Ključna ugotovitev študije za Slovenijo

Ker se nadomestilo iz privatnega kopiranja ne zbira že praktično 7 zaporednih let, R Slovenija ne izpolnjuje svojih obveznosti v smislu pravilnega prenosa Direktive 2001/29/ES v svoj pravni red, pomeni, da so slovenski ustvarjalci oškodovani in se spodkopava njihovo zmožnost, da bi si zagotovili primerno plačilo za svoje delo. Nujno je, da najvišji organi RS nemudoma reagirajo in zagotovijo ustrezno dovoljenje za kolektivno upravljanje nadomestila, s čimer se bo omogočilo pravično nadomestilo brez zadržkov.

Združenje SAZAS aktivno podpira prizadevanja za ureditev nevzdržnega stanja

Združenje SAZAS si vseskozi prizadeva za zagotovitev delujočega sistema zbiranja nadomestil na tem področju. Najpravičnejša rešitev bi bila, če bi URSIL izdal vsaki izmed obstoječih kolektivnih organizacij dovoljenje za zbiranje tovrstnih nadomestil (trenutno imajo zgolj za delitev!). Takšna ureditev je mednarodno uveljavljena praksa.

Združenje SAZAS prav tako podpira prizadevanja Združenja ZAPIS, ki je bilo ustanovljeno izključno z namenom, da se zagotovi delujoč mehanizem zbiranja nadomestil in prekine do vseh avtorjev in upravičencev nespoštljiva praksa s strani državnih organov.

 
 • TOP3

  Preteklega tedna

  SloTop50
 • 1
  HARRIS CALVIN FT. SMITH SAM PROMISES
 • 2
  CLEAN BANDIT FT. LOVATO DEMI SOLO
 • 3
  SOLER ALVARO LA CINTURA
Sledite nam